Obaveštenje za studente doktorskih i specijalističkih akademskih studija

Obaveštavaju se studenti doktorskih akademskih studija, koji su iste upisali školske 2007/08. godine, a nisu doktorirali zaključno sa 30.09.2013. godine, kada im shodno članu 94. Zakona o visokom obrazovanju ističe rok koji se odredjuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, da mogu podneti molbu dekanu Fakulteta prof. dr Zorici Vujić i prodekanu za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju prof. dr Biljani Antonijević radi produžetka statusa studenta za jednu školsku godinu (2013/14). Produžetak se može tražiti na osnovu odredaba Statuta Univerziteta u Beogradu.

Obaveštavaju se studenti koji su doktorske akademske studije upisali školske 2006/07. godine i kojima je odobren produžetak za školsku 2012/13. godinu, u mogućnosti su, ukoliko su dobili saglasnost na predlog teme doktorske disertacije od strane Univerziteta, da podnesu molbu za produžetak statusa za još jednu školsku godinu (2013/14.). Molba dekanu i prodekanu za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju u ovom slučaju treba da sadrži: datum sednice na kojoj je doneta Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na predlog teme doktorske disertacije, broj odluke, naziv odobrene teme, imena mentora i članova Komisije. Obaveštavaju se studenti specijalističkih akademskih studija, kojima zaključno sa 30.09.2013. godine shodno članu 94. Zakona o visokom obrazovanju, ističe rok koji se odredjuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, da mogu podneti molbu dekanu Fakulteta prof. dr Zorici Vujić i prodekanu za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju prof. dr Biljani Antonijević radi produžetka statusa studenta za školsku 2013/14. godinu. Produžetak se može tražiti na osnovu odredaba Statuta Univerziteta u Beogradu.

Obaveštavaju se studenti specijalističkih akademskih studija, kojima zaključno sa 30.09.2013. godine shodno članu 94. Zakona o visokom obrazovanju, ističe rok koji se odredjuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa,i kojima je odobren produžetak za školsku 2012/13. godinu,da mogu podneti molbu dekanu Fakulteta prof. dr Zorici Vujić i prodekanu za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju prod. dr Biljani Antonijević radi razmatranja produžetka statusa studenta za školsku 2013/14. godinu. Molbe se primaju preko Arhive Fakulteta u periodu od 14.10.2013. do 18.10.2013. godine.