Odbrana doktorske disertacije - Milena Veljković

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta – medicinskog biohemičara Milene Veljković pod naslovom:

Nivo anti-VIP/gp 120 antitela kod aktivnih sportista, pacijenata sa malignim bolestima i pacijenata sa HIV infekcijom.

Javna odbrana je zakazana za petak 11.10.2013. godine u 12,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Violeta Dopsaj, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
2. Prof. dr Nevena Arsnović – Ranin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
3. Prof. dr Đorđe Jevtović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet