Nagrada Univerzitetu u Beogradu - Famaceutskom fakultetu

Povodom međunarodnog dana prava javnosti da zna Komisija za dodelu priznanja kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je 30. septembra 2013. godine dodelila nagradu Univerzitetu u Beogradu – Famaceutskom fakultetu za doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i transparentnosti u radu.