Odbrana doktorske disertacije (mr farm. Mirjana Krstić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije magistra farmacije Mirjane Krstić, pod nazivom:

„Razvoj i karakterizacija fotopolimerizacionih disperzija i 3D štampanih tableta dobijenih tehnikom digitalne obrade svetlosti“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 03.06.2024. godine, u 14,00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450,
pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Jelena Đuriš, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Sandra Cvijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Branka Grujić, naučni saradnik, Galenika a.d.

Mentori:

  1. Dr sc. Svetlana Ibrić, redovni profesor,Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Đorđe Medarević, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet