Studentska praksa preko Erasmus+ Ka 131 programa mobilnosti

Obaveštavamo Vas da je u okviru Erasmus+ KA 131 programa mobilnosti otvoren poziv za prijavu za studentske mobilnosti u svrhu obavljanja prakse. U okviru otvorenog poziva, studenti Univerziteta u Beogradu mogu realizovati prakse u zemljama EU i Norveškoj, Islandu, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Lihtenštajnu.

Informacije o studentskim mobilnostima u svrhu obavljanja prakse, možete pronaći na: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-mobility-types-and-eligibility / Student Mobility for Traineeships.

Napominjemo da su rokovi za prijavu i rangiranje kandidata sledeći:

Datum početka prijave kandidata: 14.06.2023. 12:00

Rok za prijavu kandidata ističe: 02.07.2023. 23:59

Rok za dostavljanje rang liste Univerzitetu u Beogradu ističe: 07.07.2023. 23:59

Više detalja o uslovima prijave, konkursnoj dokumentaciji, kao i ostale relevantne informacije studenti mogu pronaći na sledećim linkovima:

https://mobion.bg.ac.rs/

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-scholarship-overview

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-fewer-opportunities