Konkurs u okviru Erazmus+ programa mobilnosti studenata za odlazak na stručne prakse – student mobility for traineeships

Poštovani,

koristimo ovu priliku da Vas obavestimo da Univerzitet u Beogradu otvara poziv za prijavljivanje za realizaciju individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa mobilnosti studenata za odlazak na stručne prakse – student mobility for traineeships.

Poziv će biti otvoren 28.04.2023. godine. Prijave se kao i do sada vrše isključivo preko onlajn platforme Univerziteta u Beogradu MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/).

Rok za podnošenje prijava ističe 21. maja 2023. godine u 23:59 časova.

U okviru Ključne akcije 131 (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj) studenti UB mogu da konkurišu za realizaciju mobilnosti u okviru programa stručne prakse na partnerskim institucijama u inostranstvu ili drugim organizacijama, kako je precizirano na platformi MobiON.  Napominjemo da okviru ovog poziva mobilnost studenata može biti realizovana najkasnije do 31. oktobra 2023. godine, iz sredstava u okviru budžeta odobrenog za 2021. godinu. 

Imajući ovo u vidu, najljubaznije molimo sve nadležne službe fakulteta Univerziteta u Beogradu da u skladu sa internim procedurama i komunikacionim kanalima blagovremeno obaveste sve zainteresovane studente o ovoj trening-mogućnosti, a ESPB koordinatore da striktno poštuju rokove za evaluaciju i rangiranje pristiglih prijava.  

Dodatne informacije o studentskim praksama, uslovima i relevantnoj konkursnoj dokumentaciji, kao i prijavni formular, dostupni su na sledećim linkuovima:

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-mobility-types-and-eligibility

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da kontaktirate Erazmus+ tim Univerziteta u Beogradu (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) .

S poštovanjem,

Erazmus+ tim Univerziteta u Beogradu