Konkurs za studente - obuka i mentorstvo na temu pisanja projekata - ORCA

Poštovani studenti dodiplomskih i poslediplomskih studija,
obaveštavamo Vas da je ORCA raspisala konkurs za petu generaciju šestomesečnog trening i mentoring programa, koji može biti koristan studentima osnovnih i poslediplomskih studija Farmaceutskog fakulteta. U okviru ovog programa, polaznici uče kako da formulišu svoju projektnu ideju iz oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, pronađu donatora, i popune formulare koji su sastavni deo projektne aplikacije za identifikovanog donatora.
Rok za podnošenje prijave je 25. april 2023. godine u 16 časova.
Kroz predavanja uživo, interaktivni rad u malim grupama, uz asistenciju stručnih i iskusnih predavača i individualni rad između trening modula na koji dobijaju pisanu povratnu informaciju, polaznici programa, usvajaju znanja i veštine kroz sledeće tematske oblasti:
- projektni menadžment i obezbeđivanje finansijskih sredstava za neprofitne projekte;- veštine komunikacije sa različitim ciljnim grupama i javni nastup;- liderske veštine i definisanje jasnih ciljeva;- veštine javnog zastupanja i realizacije javne kampanje;- proces izrade i usvajanja propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija.
Pored obuke, polaznici dobijaju individulanu podršku mentora u procesu kreiranja projektnog predloga na odabranu temu. Nakon uspešno završenog programa, polaznici dobijaju sertifikat.
Link za prijavu na ovaj program: https://orca.rs/orca-akademija-5/
Dodatne informacije o konkursu, putem mejla:
akademija@orca.rs ili na 065 303 00 37 (dr Jelena Burazerović, koordinatorka ORCA Akademije).