Oglas za javno nadmetanјe za davanјe u zakup poslovnog prostora u zgradi fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

Obaveštavamo Vas o raspisivanju oglasa za javno nadmetanјe za davanјe u zakup poslovnog prostora u zgradi fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Tekst oglasa možete pogledati ovde.