Konkurs za dodelu materijalne pomoći Zadužbine Milivoja Jovanovića I Luke Ćelovića

Raspisuje se Konkurs za dodelu 46 (slovima: četrdesetšest) jednokratnih materijalnih pomoći u iznosu od po 50.000,00 (slovima: pedesethiljada) dinara, studentima Univerziteta u Beogradu na akreditovanim studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, a koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija, počev od druge godine osnovnih i integrisanih akademskih studija, koji su se u školskoj 2021/2022. godini finansirali iz budžeta Republike Srbije.