PhD studije iz oblasti razvoja lekova na Medicinskom fakultetu u Izraelu

Otvorena pozicija za PhD studije iz oblasti razvoja lekova na Medicinskom fakultetu u Izraelu

Istraživačka laboratorija traži studente koji bi učestvovali u programu razvoja lekova sa protektivnim dejstvom na dopaminergički sistem, primenom molekularnih, farmakoloških i bihejvioralnih metoda. Očekivani početak studija: jesen 2022. godine.

Za više informacija, možete pogledati oglasni letak koji se nalazi u prilogu, obratiti se Prof. Claude Brodski (claude@bgu.ac.il) i/ili kontaktirati studente koji su završili doktorske studije radeći u ovoj laboratoriji i koji su diplomirali na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu. Možete se obratiti i sadašnjem studentu doktorskih studija Aleksandru Rajkoviću (rajkovic@post.bgu.ac.il) koji ima iskustva sa procedurama prilikom upisivanja doktorskih studija na Univerzitetu Ben-Gurion nakon završenog Farmaceutskom fakulteta. Bivši studenti koje možete kontaktirati: Vukašin Jovanović ((NIH, SAD), vukasin.jovanovic@nih.gov)) i Marin Jukić, vanredni profesori na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mjukic@pharmacy.bg.ac.rs).

Position for doctoral studies in drug development at Israeli University

PhD Student Positions position available at Israel University. The PhD student will lead a drug development program for the protection of dopaminergic neurons using molecular, behavioural and pharmacological methods. Start date: Fall 2022.

For more information, please see the attached flyer, contact the head of the laboratory, Claude Brodski and/or contact previous graduates from University of Belgrade - Faculty of Pharmacy, who did their PhD in his lab. Current PhD student in the lab: Alexandar Rajkovic, rajkovic@post.bgu.ac.il, previous students Vukasin Jovanovic (currently at the NIH in the USA), vukasin.jovanovic@nih.govor Marin Jukic (Docent at the pharmacy faculty of Belgrade University),mjukic@pharmacy.bg.ac.rs