Nagrada Zadužbine „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing.oecc. Nikola Dragićević“

Po raspisanom oglasu za dodelu novčane nagrade Zadužbine „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing.oecc. Nikola Dragićević“ doneta je sledeća Odluka.