Oglas Zadužbine Aleksandra Koturovića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana broj 1, Svetogorskoj ulici broj 46 u Beogradu

Detaljne informacije o Oglasu Zadužbine Aleksandra Koturovića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana broj 1, u prizemlju zgrade u Ul. Svetogorska broj 46 u Beogradu, možete pronaći ovde.