Stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

Raspisuje se Konkurs za dodelu 6 (šest) stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke studentima Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta, kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2021/2022 godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne akademske studije fakulteta Univerziteta u Beogradu na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, čije se školovanje u školskoj 2021/2022 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija.

Rok za podnošenje prijava je od 25. oktobra do 25. novembra 2021. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa

Prijava na konkurs

Izjava