Koknkurs za doktorske studije na medicinskom fakultetu Ben Gurion Univerziteta u Izraelu

Istraživačka labaratorija posvećena izučavanju biološke uloge cinka traži doktoranta koji bi upisao doktorske studije na Medicinskom Fakultetu Ben Gurion Univerziteta u Izraelu pod mentorstvom Prof. Michal Hershfinkel.

Za detaljnije informacije koje se tiču programa, obratiti se Prof. Michal Hershfinkel: hmichal@bgu.ac.rs i/ili studentu doktorskih studija na Ben Gurion Univerzitetu, koji je prethodno diplomirao na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu Aleksandru Rajkoviću: rajkovic@post.bgu.ac.il i koji ima iskustva sa precedurama prilikom upisivanja doktorata na Ben Gurion Univerzitetu posle završenog Farmaceutskog fakulteta.

Oglasni letak: flayer