Oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup stana u ulici Terazije 39 - Fondacije Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke

Detaljne infomracije o davanju u zakup u ulici Terazije 39 - Fondacije Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke, možete pronaći ovde.