Konkurs Fondacije mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i Ing. Oecc. Nikola Dragićević

Raspisuje se Oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević“.

Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji su diplomirali u prethodnoj školskoj godini, i stekli navedeno zvanje.

Tekst kokursa