Stipendije za mlade talente u okviru Alijanse međunarodnih naučnih organizacija (ANSO)

Kineska akademija nauka je objavila poziv za prijavu za stipendije u okviru Alijanse međunarodnih
naučnih organizacija (ANSO) – Stipendija za mlade talente. Kineska akademija nauka je ujedno i pokrovitelj ovih stipendija. Poziv je otvoren za prijavu studenata master i doktorskih studija.

Detalji o samom programu, kriterijumima za izbor kandidata, prijavnoj proceduri, kao i načinu na koji se dostavlja preporuka za prijavljene kandidate (za članove ANSO), dostupni su ovde.

Rok za prijavu i dostavljanje odgovarajućih preporuka je 31. mart 2021. (pekinško vreme).

U nastavku se nalaze linkovi za preuzimanje dodatnih informacija o stipendiji, kao i uputstvo i formular za dostavljanje preporuke za prijavljene kandidate (za članove ANSO).

Attachment 1- Recommendation Form for the ANSO Scholarship 2021- ANSO Members Only

ANSO Scholarship-2021 Recommendation Guideline-ANSO Members Only

The ANSO Scholarship for Young Talents-2021 Call for Applications-20201127