Konkurs Fondacije mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i Ing. Oecc. Nikola Dragićević

Raspisuje se Oglas za dodelu dve novčane nagrade Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević“.

Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji su diplomirali u prethodnoj školskoj godini, i stekli navedeno zvanje.

Rangiranje prijavljenih kandidata će biti vršeno na osnovu dužine studiranja i ostvarene prosečne ocene studiranja. U slučaju da dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati kandidat slabijeg materijalnog stanja.

Tekst konkrsa

Formular za prijavu