Zadužbina Veselina Lučića raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokala

Zadužbina Veselina Lučića raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokala. Detaljne informacije možete pronaći ovde