Praksa u Pharmaswiss kompaniji

Poštovane koleginice i kolege,

I ove godine kompanija Pharmaswiss je otvorila poziv za prijavu na program prakse koja se realizuje u ovoj kompaniji, a kroz koji studenti i diplomci imaju priliku da se upoznaju sa radom različitih sektora farmaceutske kompanije i započnu svoju karijeru u farmaceutskoj industriji. Većina studenata koji su program prakse pohađali prethodnih godina dobili su priliku za zaposlenje zahvaljujući iskustvu stečenom tokom prakse. Sve uslove u vezi sa konkurskom, kao i rok za prijavu možete videti na sledećem linku:

https://poslovi.infostud.com/posao/Program-prakse-kompanije-Pharmaswiss/PharmaSwiss/286296?esource=search&emedium=1&item_index=15