Konkurs za dodelu nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića

Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu, sa grupacije:

  • prirodno-matematičkih nauka
  • tehničko-tehnoloških nauka
  • medicinskih nauka
  • društveno-humanističkih nauka

Na Konkurs se mogu prijaviti mladi istraživači starosti do četrdeset godina. Rok za prijavu je od 10. do 31. decembra 2018. godine.

Tekst konkursa