IAESTE - stručna praksa u inostranstvu u toku 2019. godine - KONKURS ZA STUDENTE UNIVERZITETA U BEOGRADU

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu i usavršavanje u inostranstvu u toku 2018. godine.
Više detalja, odnosno uslove konkursa i "on-line" prijavu možete pronaći na sajtu: www.iaeste.ac.rs

Konkurs traje do 14.12.2018. godine.

NAPOMENA: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.

Reklamni letak