Konkurs za dodelu stipendije Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku 2018/2019. godinu

Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendije Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke studentu Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2018/2019 godinu.Tekst konkursa možete preuzeti ovde.