Konkurs za dodelu stipendija za besplatno učenje stranih jezika

Desetu godinu za redom Savez studenata Beograda i škola za strane jezike “Kontekst” dodeljuju stipendije koje obuhvataju celokupnu cenu kursa. U prethodnih devet godina na ovaj način podeljeno je 505 potpunih stipendija i preko 580 stipendija koje pokrivaju cenu od 30% popusta.
Pravo da konkurišu imaju svi studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Beograda, koji studiraju isključivo po Bolonjskom režimu i koji su ostvarili više od 60 ESPB (tokom dosadašnjeg studiranja a zaključno sa februarskim rokom) i sa prosečnom ocenom iznad 8.5.
Prijavljivanje kandidata će trajati od 08. do 17.10.2018, a najkasnije 3 dana po završetku konkursa biće objavljeni rezultati. Studenti koji budu izabrani biće kontaktirani za dalja uputstva oko testiranja i upisa u školu. Na sajtu www.kontext.edu.rs možete se detaljnije informisati o broju jezika i načinu izvođenja nastave. Stipendije se odnose samo na opšte kurseve za koje postoje formirane grupe. Stipendije ne obuhvataju pripremne kurseve. Dobitnik stipendije može se odlučiti za drugi kurs ukoliko za prvobitno željeni kurs nije formirana grupa. Ukoliko dobitnik iz nekog razloga odustane od stipendije,istu dobija sledeći kandidat sa liste.


Rangiranje studenata će se izvršiti prema sledećoj formuli:
Za II, III, IV i V godinu: (ukupan broj ESPB / broj godina studiranja) x prosek tokom studiranja


Rangiranje će se vršiti nezavisno za 6 grupacija:
1.Fakulteti prirodno-matematičkih nauka (4 stipendije)
2.Fakulteti medicinskih nauka (3 stipendije)
3.Fakulteti društveno-humanističkih nauka (5 stipendije)
4.Fakulteti Tehničko- tehnoloških nauka (4 stipendije)
5.Visoke škole strukovnih studija (2 stipendije)
6.Univerzitet umetnosti (2 stipendije)
Prijava na konkurs iznosi 200 RSD. Uplata se vrši prilikom predavanja konkursne dokumentacije.

Neophodna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs:
1. Popunjena prijava za konkurs (dobija se na prijavnom mestu)
2. Uverenje o upisanom semestru odgovarajuće godine studija ili uverenje da ste redovan student
3. Fotokopija lične karte
4. Uverenje o ukupnom proseku ocena tokom studiranja
5. Uverenje o ukupnom broju ostvarenih ESPB tokom studiranja
Nisu potrebni originali dokumenata, validne su i kopije sa fakulteta.


Objašnjenje za uverenja o broju ostvarenih ESPB i proseku:
● Student II godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I godine.
● Student III godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I i II godine (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa II godinom studija).
● Student IV godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II i III godine. (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa III godinom studija).
● Student V godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II, III i IV godine. (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa IV godinom studija).


Konkursna dokumentacija se može predati svakog radnog dana u periodu od 12-17 časova; u prostorijama Saveza studenata Beograda, Balkanska br.4, III sprat.
*Studenti koji su dobili stipendiju u Februaru 2018 godine nemaju pravo da konkurišu ali imaju pravo da ostvare popust od 30% na cenu kursa.
**Studenti se rangiraju samo sa svojom grupacijom, konkurišu za 4,odnosno 3 stipendije. Drugim rečima sprovodi se 6 nezavisnih konkursa.
***Studenti master studija se rangiraju sa studentima osnovnih studija.


Informacije svakog radnog dana od 12-17 časova u vezi uslova Konkursa i prijave na Konkurs na telefon Saveza studenata Beograda 069/1749379 i na loncar.ssb@gmail.com. Informacija za kurseve, jezike, lokacije održavanja nastave i termine kontaktirajte telefon škole Kontekst 065/6565700 ili posetite sajt www.kontext.edu.rs.