Konkurs Vlade Meksika za stipendiranje stranaca u 2019. godini

Konkurs Vlade Meksika za stipendiranje stranaca u 2019. godini objavljen u odeljku „Stipendije i kursevi akademske saradnje“ sekcije „Akcije i programi“ na jedinstvenom Vladinom portalu kome možete pristupiti ovde.

Prijave srpskih državljanja moraju biti obavljene elektronski, putem Sistema za upravljanje akademskom saradnjom (SIGCA). Zbog toga je neophodno da kandidati prilože dokumentaciju po uputstvima sistema i u skladu sa navedenim u Konkursu za 2019. godinu. Sistem SIGCA će biti otvoren do 28. septembra 2018. godine, kako bi zainteresovani mogli da pošalju svoje prijave. Rezultati će biti obajvljeni od 5. decembra 2018. godine.

Stipendije se nude samo u oblastima i za institucije koje su izričito navedene u Konkursu za 2019. godinu. Elektornske prijave koje ne ispunjavaju sve potrebne uslove iz konkursa neće biti uključene u proces selekcije. Za 2019. godinu, u okviru bilateralnog plana sa Srbijom, nude se 2 stipendije: 2 nove stipendije (2 dostupne od marta 2019. godine).

U vezi prijava za COLMEX, FLACSO i Iberoamerički Univerzitet (UIA) definitivan prijem na studije uslovljen je ispunjavanjem različitih procesa koje sprovode te institucije.