Konkurs nemačkog ministarstva

Konkurs za projektnu podršku obavljen od nemačkog ministarstva za razvoj. Konkurs se obraća manjim projektima koji mogu da doprinesu postizanju ciljeva Agende 2030.

Rok za aplikacije je 31. jul 2018, a zvaničnu objavu možete naći u sledećem dokumentu: Agenda 2030.

Za detaljnije informacije mozete da se obratite direktno nemackom predstavnistvu GIZ u Beogradu:

gospodja Magdalena Males, magdalenamales@giz.de