Konkurs Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom poziva studene da se prijave za učešće u programu vršnjačke podrške i podrže kolege i koleginice sa hendikepom u ispunjavanju njihovih akademskih obaveza.
Ukoliko želite da učestvujete u prilagođavanju literature za čitanje, prikupljanju beležaka, snalaženju na fakultetu ili drugim akademskim obavezama, pišite nam na: ucsh@rect.bg.ac.rs
Program vršnjačke podrške se organizuje za studente i studentkinje sa hendikepom koji studiraju na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Prijave su otvorene od 10. do 30. aprila 2018. godine.
Studenti koji uspešno završe program, imaće podršku Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom pri vrednovanju svog angažovanja kao vannastavne aktivnosti (pri sticanju dodatnih ESPB bodova).