Konkurs za dodelu nagrade iz sredstava Fondacije Vojteh Dragićević

Raspisan je konkurs za dodelu novčane nagrade po jednom najboljem diplomiranom studentu na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz sredstava Fondacije "mr Ljubica Vojteh Dragićević i ing.oecc. Nikola Dragićević". Rok za podnošenje prijava je od 18. decembra 2017. godine do 31. januara 2018. godine.

Više informacija o konkursu možete pogledati ovde.