Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića”

Konkurs za dodelu “Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića”, za stručne radove studenata iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka

Oglas Zaduzbine Milivoja Jovanovica i Luke Celovica

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup stana br 17, u zgradi Zaduzbine na adresi Andricev venac br.12 u Beogradu.

Tekst Oglasa je objavljen danas 4.12.2017. godine u dnevnom listu "Politika", i možete ga pogledati u fajlu: tekst oglasa