Stipendija ITO fondacije za školsku 2018/2019 godinu

Univerzitet u Beogradu je za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske fondacije ITO za školsku 2018/2019 godinu.

Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

1. Kandidat mora da bude nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;

2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od proleća ili jeseni 2018. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;

3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;

4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (''to some degree'') govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Ovde možete preuzeti prijavni formular, vodič za prijavu i predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija. Takođe, detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji zainteresovani kandidati mogu naći na sajtu Univerziteta u Beogradu: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 25. septembar 2017. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd.

S obzirom na to da se kompletna konkursna dokumentacija nominovanih kandidata šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski od strane sudskog tumača.

Kontakt osoba:

Ljubica Dimitrijević
Sektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1
11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3207455