Konkurs za istraživanje i naučnu saradnju, francusko-srpski program

Istraživači iz naučno-istraživačkih institucija u Francuskoj i Srbiji mogu da konkurišu za zajednički projekat u okviru programa “Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien“ kako bi se razvila saradnja između institucija. Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke, obuhvaćene su ovim ovim programom.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 31. juli 2017. 

Više o uslovima konkursa www.institutfrancais.rs

Nocioci programa: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo inostranih poslova i međunarodnog razvoja i Ministarstvo prosvete, visokog obrazovanja i istraživanja, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Aplikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:

Za ekipe iz Francuske: www.campusfrance.org rubrika appel à candidatures 

Za ekipe iz Srbije: www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/francuska

Kontakt u Francuskom institutu: vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Save