Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku 2016/2017. godinu

Raspisuje se Konkurs za dodelu osam stipendija studentima Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2016/2017. godinu. Tekst konkursa možete preuzeti ovde.