Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata izrađen tokom 2016. godine

Univerzitet u Beogradu dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u 2016. godini. Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj tekuće godine. Više informacija o konkursu možete pogledati ovde.