Konkursa za dodelu “nagrade Milivoja Jovanovića i Luke "Ćelovića”

Raspisuje se Konkurs za dodelu 30 (trideset) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2016/2017. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, završnih godina studija fakulteta Univerziteta u Beogradu koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Odluka o raspisivanju konkursa

Formular za prijavu