Praksa u kompaniji GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline poziva studente  završne godine osnovnih studija Farmaceutskog fakulteta (peta godina ili apsolvent) da se prijave za praksu na poziciji Praktikant u sektoru za registraciju proizvoda. Predviđeno je da program prakse bude realizovan uz mentorsku podršku i novčanu nadoknadu, a praktikant angažovan 4 časa dnevno tokom 12 meseci trajanja prakse. Ukoliko želite da steknete znanje i pružite pomoć sektoru za registraciju proizvoda u  oblastima registracija lekova, upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, pisanje Sažetka karakteristika leka i Uputstva za lek- prijavite se do 7.februara 2017.godine

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/sticanje_radnog_iskustva_i_poslovi_za_diplomce_detaljnije?id_unos_poslova=874