Konkurs u okviru akademske mobilnosti Erasmus+ KA1 programa između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Gracu

Na osnovu Interinstitucionalnog sporazuma potpisanog u okviru Erasmus+ KA 1 programa između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Univerzity of Graz, (Austria), a prema dogovoru sa partnerskom institucijom, otvoren je konkurs za prijavu za program mobilnosti Outgoing student / Outgoing teaching staff / Outgoing non-teaching staff na Univerzity of Graz, (Austria).

Datum početka prijave kandidata: 16.01.2017. 00:00

Rok za prijavu kandidata ističe: 28.04.2017. 23:59

Rok za dostavljanje rang liste Univerzitetu u Beogradu ističe: 08.05.2017. 00:00

Prijave se vrše preko sajta: http://mobion.bg.ac.rs/