Konkurs za studentske stipendije Fondacije Hemofarm

Konkurs za dodelu 10 stipendija studentima osnovnih akademskih studija medicine i farmacije na fakultetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za školsku 2016/2017. godinu
Konkurs je otvoren za studente treće i viših godina osnovnih akademskih studija na fakultetima medicine i farmacije koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8.50.

Studentima završnih godina osnovnih akademskih studija stipendija se isplaćuje do isteka apsolventskog staža. Osim prosečne ocene, prilikom odabira, kriterijum je i materijalno stanje studenta. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije.

Kandidati koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu nemaju pravo na dodelu stipendije Fondacije HEMOFARM.

Potrebno je da kandidati za dodelu stipendija dostave sledeća dokumenta:

 • molbu (opisati stanje u porodici i obrazložiti razloge konkurisanja),
 • popunjen obrazac za prijavu na konkurs,
 • biografiju,
 • originalnu potvrdu fakulteta o upisu godine,
 • originalnu potvrdu fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem studiranju,
 • fotokopije osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta),
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (može biti starije i od 6 meseci),
 • pregled objavljenih radova (ukoliko ih kandidat ima),
 • potvrdu o mestu prebivališta iz MUP-a,
 • potvrdu Službe za katastar nepokretnosti o posedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (obavezno i ukoliko ne poseduju nekretnine),
 • izjavu o broju članova uže porodice i njihovo zanimanje (overena u opštini, mesnoj kancelariji i sl. i potpisana od strane dva svedoka),
 • potvrdu o prosečnim primanjima roditelja i članova uže porodice u periodu I - IX 2016. godine od poslodavca kod koga je roditelj zaposlen. Za nezaposlene roditelje potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (Napomena: Potvrda iz opštine o proseku primanja po članu domaćinstva nije odgovarajući dokument),
 • izjavu o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potpisana od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (Napomena: Izjava se obavezno dostavlja i u slučaju da kandidat i članovi porodice nemaju bilo kakvih primanja).
 • pristanak kandidata na obradu podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pristanak za obradu podataka o ličnosti članova uže porodice kandidata, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Obaveštavaju se kandidati koji podnose molbu za dodelu stipendije da se svi podaci sadržani u molbi i njenim prilozima smatraju podacima o ličnosti koje će Fondacija Hemofarm obrađivati u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs je otvoren od 02.11. do 22.11.2016. godine.

Prijave na konkurs i dokumentaciju kandidati za dodelu stipendija su dužni da dostave lično ili poštom na adresu:
Fondacija HEMOFARM
Strahinjića Bana 31a
11000 Beograd

Dodatne informacije u vezi konkursa možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji fondacije: http://www.fondacijahemofarm.org.rs/konkursi/stipendije