STIPENDIJA ITO FONDACIJE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Univerzitet u Beogradu je za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO, za školsku 2017/18. godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

 

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu
  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciji u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od proleća ili jeseni 2017. godine. Oblast istraživanja nije ograničena
  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takodje i potrebu za finansijskom pomoći
  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku

Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (to some degree) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

 

Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji su dostupne na sajtu Univerziteta u Beogradu na sledećem linku:

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

 Uputstvo možete preuzeti ovde.

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 23. septembar 2016. godine. Kompletnu dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu (Rektorat), Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik od strane sudskog tumača.