Program mobilnosti za studente doktorskih i osnovnih studija u okviru programa Erasmus + KA1

U okviru programa Erasmus +, KA1, Univerzitet u Beogradu potpisao je Inter-institucionalni sporazum sa Univerzitetom Masarik iz Brna, Češka.   

Za akademsku 2016/17, odnosno za jesen tekuće godine, planirane su ukupno dve mobilnosti studenata Univerziteta u Beogradu, uz mogućnost da lista bude proširena. U pitanju su 1 student doktorskih studija i 1 student osnovnih studija, na period od po 5 meseci. Sporazum predviđa i mobilnost 1 profesora Univerziteta u Beogradu, na nedelju dana.  

Dinamika za prijavljivanje je sledeća:

Početak prijave za stipendiju: 13. april

Kraj prijave za stipendiju: 25. april

Krajnji rok fakulteta da dostave nominacije UB-u: 27. april

Konačno, UB šalje svoje nominacije Univerzitetu u Brnu: 28. aprila  

Prijave se vrše preko sajta: http://mobion.bg.ac.rs/