Konkurs za Erasmus+ razmenu sudenata, nastavnika i administrativnog osoblja Farmaceutskog fakulteta sa Farmaceutskim fakultetom u Granadi za školsku 2016/2017 godinu

Dinamika prijavljivanja je sledeća:

18. mart – 11. april (do 11:00h) – konkurs je otvoren za studente, nastavnike i administrativno osoblje

11. april – 18. april – svaki Fakultet Univerziteta u Beogradu vrši odabir i rangira prijavljene kandidate

18. april do 11h – rok svakog UB fakulteta da Rektoratu UB dostavi konacnu rang listu i nominaciju svojih studenata

18. april – 21. april – Rektorat UB salje zvanicni plasman Univerzitetu u Granadi

21. april – 28. april – Nominovani* UB studenti apliciraju preko online servisa Univerziteta u Granadi na linku http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/application

*molimo vas da imate u vidu da će Univerzitet u Granadi razmatrati iskljucivo one prijave koje su prethodno najavljene u zvanicnoj nominaciji Univerziteta u Beogradu (18-21.april).

Univerzitet u Granadi izvršiće odabir prijavljenih kandidata i obavestice Univerzitet u Beogradu o rezultatima do kraja maja tekuce godine.


Dodatne informacije o proceduri prijavljivanja: Na vrhu platforme MOBION u okviru rubrike HOW TO APPLY detaljno je prikazano kako se vrši prijava i koja je dokumentacija neophodna. Od dokumenata za studente i osoblje potrebno je, izmedju ostalog, i iskljucivo na engleskom ili spanskom jeziku (a u slucaju da se dokumenta izdaju na srpskom jeziku, onda je potreban prevod na spanski/engleski jezik): za studente: CV, motivaciono pismo, transkript ocena, potvrda o upisu na fakultet koja se izdaje u studentskoj sluzbi (ne kopija indeksa), Learning agreement koji moze da se skine upravo sa Mobiona, koji kandidati treba da popune, a nadlezni prodekani da potpisu i odmah se prilaže uz ostalu dokumentaciju na Mobion, pismo preporuke od strane jednog profesora, fotokopija pasoša, slika;
za Staff for Teaching potrebno: CV, motivaciono pismo, Learning agreement, fotokopija pasosa, slika.

Kandidati su dužni da kontaktiraju nadležnog prodekana i da ga obaveste da su podneli prijavu na MOBION. Nakon toga fakultet salje pismo nominacije Rektoratu.