Konkurs za studentsku mobilnost (Slobodni univerzitet u Amsterdamu)

Otvoren je konkurs za studente osnovnih i master studija Univerziteta u Beogradu koji bi želeli da odu na mobilnost na Slobodni univerzitet u Amsterdamu (VU Amsterdam) u okviru Erazmus+ saradnje – outgoing students. Sve prijave obavljaju se preko online platforme za mobilnost MOBION na sledećem linku: http://mobion.bg.ac.rs/ 

Datumi konkursa:

17. mart – 28. mart (do 12:30 č.) – konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Beogradu na platformi MOBION

28. mart – 5. april – UB fakulteti vrše odabir i rangiraju svoje prijavljene studente, u skladu sa zvaničnim kriterijumima

5. april – 8. april – Administracija dokumenata i zvanična nominacija kandidata Slobodnom univerzitetu u Amsterdamu.

8. april – 15. april – Nominovani studenti UB apliciraju preko online servisa Slobodnog univerziteta u Amsterdamu. Procedura za apliciranje nalazi se na linku: www.vu.nl/exchange Napominjemo da će VU Amsterdam razmatrati isključivo one prijave koje su prethodno najavljene u zvaničnoj nominaciji Univerziteta u Beogradu (5 – 8. april), kao i da nominovani studenti ne mogu započeti aplikaciju na navedenom linku dok ne prime zvaničnu potvrdu o prijemu nominacije od strane univerziteta-domaćina.