Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata 2015. godinu

KONKURS za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2015. godini. Tekst Konkursa preuzmite ovde. Zainteresovani studenti se, radi bližih informacija mogu obratiti Odseku za nastavu i studentska pitanja.