Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata

Univerzitet u Beogradu raspisao je Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2012. godinu. U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na web sajtu Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj tekuće godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon. Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi -nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom rada. U prilogu rada je potrebno dostaviti zatvorenu kovertu na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon. Radovi se predaju u stampanoj i elektronskoj formi. Potrebno je priloziti i kratku strucnu ocenu rada.

Molimo Vas da potrebnu dokumentaciju dostavite na arhivu Fakulteta najkasnije do 14. maja.