Konkurs za dodelu "Nagrade Veselina Lučića" za 2015. godinu

Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2015. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno u 2014. godini. Rok za podnošenje prijava je od 30. marta 2015. godine do 01. maja 2015. godine. Više informacija možete pronaći ovde.