Konkurs za finansiranje projekata u okviru programa "Pokreni se za budućnost"

Otvoren je novi konkurs za finansiranje projekata u okviru programa "Pokreni se za budućnost" pod pokroviteljstvom kompanije Filip Moris.

I ove sezone biće podržani projekti javnog zagovaranja (zastupanja), a predloge mogu podneti fakulteti državnih univerziteta samostalno ili u partnerstvu.

Konkurs je otvoren do 1. marta 2015., a svi uslovi i prijavni obrasci  dostupni su na internet stranici: www.pokrenisezabuducnost.rs.