Konkurs privredne komore Beograda

Privredna komora Beograda je objavila konkurs za dodelu godišnjih nagrada za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija, u školskoj 2013/2014. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2013. do 30.09.2014.godine).

Detaljno obaveštenje možete naći na: http://www.kombeg.org.rs/