Konkurs Univerziteta u Beogradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2014. godinu

Univerzitet u Beogradu dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u 2014. godini. Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj tekuće godine. Više informacija o konkursu možete pogledati ovde. Pravilnik o nagrađivanju studenata dotupan je na sajtu Univerziteta u Beogradu.

.