Konkurs za dodelu Godišnjih nagrada u oblasti pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja

Pozivamo Vas da se prijavite na konkurs za dodelu Godišnjih nagrada u oblasti pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja. Predmet konkursa su rešenja koja su ostvarena u periodu 1. oktobar 2013. do 30. septembar 2014. godine i koja su primenjena ili se mogu primeniti u privredi Beograda.

Pravilnik o uslovima za dodelu nagrada za najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja, možete preuzeti sa internet stranice Privredne komore Beograda http://www.kombeg.org.rs .

Predloge treba pripremiti prema sadržaju prijave za dodelu Godišnjih nagrada Privredne komore  Beograda datog u prilogu ovog dopisa, i zajedno sa popunjenim formularom za podatke o autorima, dostaviti na adresu:

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA 

Centar za ekologiju

- za nagradu Komore -

11000 B E O G R A D

Kneza Miloša 12

najkasnije do  28. januara 2015. godine.

Izbor najboljih i najuspešnijih pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja obaviće Žiri Privredne komore Beograda, u čijem sastavu se nalaze eminentni stručnjaci iz različitih oblasti.

Za detaljnije informacije možete se obratiti tel. 2641-355, lokal 113 ili putem el. pošte:

  inovacije@kombeg.org.rs