IAESTE - stručna praksa u inostranstvu u toku 2015. godine - KONKURS

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu i usavršavanje u inostranstvu u toku 2015. godine.
Više detalja, odnosno uslove konkursa i “on-line” prijavu možete pogledati ovde. Konkurs traje do 19.12.2014. godine.

NAPOMENA: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.