Stručna praksa: Glaxo Smith Kline

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu i ove godine u saradnji sa kompanijom GlaxoSmithKline organizuje program stručne prakse za studente Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom programa stručne prakse studenti završnih godina ovih fakulteta imaće priliku da rade u sledećim oblastima:

  • prodaja lekova;
  • marketinga lekova;
  • medicinskih poslova;
  • regulative lekova.

Rok za prijavu je 19. jul 2013. godine, a sve detalje o konkursu i o načinu prijave možete pronaći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu